\n"; //echo "ile= ".count($ja); //$ja=$ja."txt"; //echo "ja= ".$ja."
\n"; //echo "ile= ".count($ja); //echo $_SERVER['PHP_SELF']; $z=file_get_contents($ja.".txt"); $data_mod=date("d-m-Y", filemtime($ja.".txt") ); $s=" "; class Strona { // atrybuty klasy Strona var $zawartosc; var $statystyki; var $data_modyfikacji; var $tytul = "Klub Skialpinistyczny KANDAHAR"; var $slowa_kluczowe = "skialpinizm, klub, skialpinistyczny, kandahar, narciarstwo, wysokogórskie, skialpinisme, puchar, pilska, pilsko, tatry, tatrzańskie, narty, skitour, skitur, skitoring, Beskidy, beskidzki, mistrzostwa, sport ekstremalny, tura, TPN, porady, skitouring, narciarstwo wysokogórskie, zawody, skialpinistyczne, foki"; var $styl = "styl.css"; var $dodatkowy_styl; var $dodatkowy_skrypt; var $przyciski = array("AKTUALNOŚCI" => "index.php", "PUCHAR PILSKA" => "pilsko/pilsko.php", "PUCHAR CZANTORII" => "czantoria/czantoria.php", "PUCHAR POLSKI AMATORÓW" => "ppa/ppa.php", "SEKCJA WSPIN. SPORTOWEJ" => "wspinaczka_sportowa/wspinaczka_sportowa.php", "SEKCJA WSPIN. WYSOKOGÓRSKIEJ" => "wspin_wysok/wspin_wysok.php", "SEKCJA BIEGOWA" => "sekcja_bieg/sekcja_bieg.php", "IMPREZY" => "imprezy.php", "RELACJE" => "relacje/relacje.php", "GALERIA" => "photo/galeria.php", "ARCHIWUM" => "archiwum/archiwum.php", "O NAS" => "o_nas/o_nas.php", "LUDZIE" => "ludzie.php", "KONTAKT" => "kontakt.php", "INNE STRONY" => "inne_strony.php" ); // operacje klasy Strona function linki($tekst) { $moj_path=$_SERVER['PHP_SELF']; $beeee = explode("/", $moj_path); $poziom = count($beeee)-2; if ($_SERVER['SERVER_NAME']=="localhost") $poziom-=1; while($poziom>0) { $tekst="../".$tekst; $poziom-=1; } return $tekst; } function UstawZawartosc($nowazawartosc) { $this->zawartosc = $nowazawartosc; } function UstawStyl($nowystyl) { $this->styl = $nowystyl; } function UstawDodatkowyStyl($nowydodatkowy_styl) { $this->dodatkowy_styl = $nowydodatkowy_styl; } function UstawDodatkowySkrypt($nowydodatkowy_skrypt) { $this->dodatkowy_skrypt = $nowydodatkowy_skrypt; } function UstawStatystyki($nowastatystyka) { $this->statystyki = $nowastatystyka; } function UstawDateModyfikacji($nowadatamodyfikacji) { $this->data_modyfikacji = $nowadatamodyfikacji; } function UstawTytul($nowytytul) { $this->tytul = $nowytytul; } function UstawSlowaKluczowe($noweslowakluczowe) { $this->slowa_kluczowe = $noweslowakluczowe; } function UstawPrzyciski($noweprzyciski) { $this->przyciski = $noweprzyciski; } function Wyswietl() { ?> WyswietlTytul(); $this->WyswietlSlowaKluczowe(); $this->WyswietlStyl(); $this->WyswietlSkrypt(); echo " \n"; ?>
WyswietlNaglowek(); ?>
WyswietlMenu($this->przyciski); $this->WyswietlLeft(); ?> zawartosc; ?>
$this->tytul \n"; } function WyswietlSlowaKluczowe() { echo " slowa_kluczowe\">\n"; } function WyswietlStyl() { echo " linki("style/") . $this->styl . "\" type=\"text/css\" media=screen>\n"; if($this->dodatkowy_styl) { echo " linki("style/") . $this->dodatkowy_styl . "\" type=\"text/css\" media=screen>\n"; } } function WyswietlSkrypt() { ?> \n"; ?>

PARTNERZY:

\n". "linki("banery/pp2007/pza.jpg"). "\" alt=\"Sponsor Pucharu Pilska - PZA\">\n\n"; echo " \n". " linki("banery/pp2007/gopr.jpg"). "\" alt=\"Sponsor Pucharu Pilska - GOPR\">\n\n"; echo " \n". "linki("banery/pp2011/jelesnia_small.jpg"). "\" alt=\"Sponsor Pucharu Pilska - Gmina Jelenia\">\n\n"; echo " \n". "linki("banery/pp2007/miziowa.jpg"). "\" alt=\"Sponsor Pucharu Pilska - Schronisko na Hali Miziowej\">\n\n"; echo " \n". "linki("banery/pilsko_kr.jpg"). "\" alt=\"Sponsor Pucharu Pilska - Orodek Pilsko\">\n\n

"; echo " \n". "linki("banery/czantoria_nowa.png"). "\" alt=\"Sponsor Pucharu Pilska - Black Diamond\">\n\n"; echo " \n". " linki("banery/pp2007/miconet.jpg"). "\" alt=\"Sponsor Pucharu Pilska - Miconet\">\n\n"; ?>

WSPIERAMY

linki("obrazki/fundacja_kukuczki.png") ."\" width=\"120\" height=\"161\" alt=\"Fundacja Kukuczki\">\n"; ?>